Šwarne pjenježne žórło

wutora, 18. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Wojerowske zastaranske zawody (VBH) wobhospodarja wot lěta 2025 sem milinowu syć we Łazowskej gmejnje. Z jednym napřećiwnym hłosom su so gmejnscy radźićeljo tydźenja wutoru na swojim posedźenju za nowe dodawanske zrěčenje wuprajili. Dołhodobneho hospodarskeho wuznama dla – nowe zrěčenje je hač do lěta 2042 płaćiwe – běše gmejnska rada samo zjawnje wo tym wothłosowała. Z tym zakónči so dotalne zrěčenje ze Srjedźnoněmskej energijowej AG envia.

Dohromady zastaruja so přez lokalnu milinowu syć tuchwilu 5 200 wobydlerjow kaž tež woteběraćelow z přemysła. „VBH so jara na zhromadne dźěło z gmejnu Łaz wjeseli“, wuzběhny nowinska rěčnica předewzaća Dunja Petermann. „Chcemy gmejnje tež přewzaće syće do swójskeju rukow poskićić“, wona doda. „Tutu inowatiwnu formu kooperacije podpěrujetej wokrjes Budyšin kaž tež město Wojerecy“, podšmórny Frank Hirche, předsyda dohladowanskeje rady Łužiskich zawodow. Tuchwilu ma VBH hižo partnerstwo z gmejnu nastupajo wotwodźowanje wopłóčkow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND