Nowa zahrodka senioram na wužitk

srjeda, 19. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wo wjeselo a wotměnu staraja so hladarjo na wuměnkarskim statoku za seniorow w Blunju. Za to je mějićel Gerd Williger njedawno tež areal kołowokoło statoka přetwarić dał, mjez druhim z małej rostlinarnju a wysokej hrjadku. Foto: Silke Richter Wo wjeselo a wotměnu staraja so hladarjo na wuměnkarskim statoku za seniorow w Blunju. Za to je mějićel Gerd Williger njedawno tež areal kołowokoło statoka přetwarić dał, mjez druhim z małej rostlinarnju a wysokej hrjadku. Foto: Silke Richter

Po někotrych měsacach přetwara je wonkowny areal kołowokoło wuměnkarskeho statoka Na wjesnej łučinje 48 w Blunju zaso přistupny. To je na dobro staršich wobydlerjow na statoku.

Bluń (SR/SN). Wopytowar statoka wuhlada tu dźensa swětłu, wulkomyslnu, zelenu oazu z pućikami bjez barjerow, z wysokej hrjadku, małej historiskej wustajeńcu ratarskich gratow a tej abo tamnej móžnosću k sedźenju a přebywanju. Přidatnje su na dworje njedawno rostlinarnju natwarili. We wysokej hrjadce rostu hižo kórki a tomaty. „W našej zahrodźe móža naši wobydlerjo-seniorojo kaž tež wopytowarjo sami aktiwni być. Tak spěchujemy strowotu“, rozłožuje Gerd Williger. Wón je sej z wuměnkarskim statokom w Blunju són spjelnił. Za swoju wiziju je 57lětny swój staršiski dom přetwarić dał. Jako přidružnik je rodźeny Blunjan před lětami w hladarni ze seniorami a pozdźišo tež ze zbrašenymi ludźimi dźěłać započał.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND