Poskitk Phylak derje přiwzali

pjatk, 21. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Sobudźěłaćerka předewzaća Phylak Heike Kretschmer (nalěwo) informuje zajimowanych wopytowarjow na dnju wotewrjenych duri minjeny kónc tydźenja. Firma přirodne lěki zhotowja.  Foto: Jost Schmidtchen Sobudźěłaćerka předewzaća Phylak Heike Kretschmer (nalěwo) informuje zajimowanych wopytowarjow na dnju wotewrjenych duri minjeny kónc tydźenja. Firma přirodne lěki zhotowja. Foto: Jost Schmidtchen

W lěće 1996 załožena towaršnosć Phylak Sakska zwr w Nowej Wsy (Burgneudorf) je minjenu njedźelu zajimcow na dźeń wotewrjenych duri přeprosyła. Swójbne předewzaće produkuje přirodne žałby a spagyriske lěki, kotrež skutkuja cyłkownje, podobnje homeopatiskim srědkam.

Nowa Wjes (JoS/SN). Hižo hodźinu po wotewrjenju duri běše zawodne parkowanišćo połne a to nic jenož z awtami ludźi z wokoliny. Dohromady běše něhdźe 600 zajimcow přišło.

Sobudźěłaćerjo Phylak wotmołwjachu z wulkej wutrajnosću na njeličomne prašenja kołowokoło spagyriki. Poskićowana literatura k tutej temje běše jara požadana mjez wopytowarjemi. Na přednoškach – mjez druhim přednošowaše jednaćel dr. Gopolsamy Naidu sam – běchu městna połnje wobsadźene. Referenća znazornichu zhotowjenje přirodnych lěkow kaž tež terapeutiske wobłuki spagyriki. Dźěći a dorosćeni móžachu pod nawodom fachowcow sami přirodnu žałbu zhotowić. Produkty w zawodnej předawarni běchu runje tak požadane kaž kosmetiske poradźowanje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND