Łužisku kupjel klětu dotwarja

pjatk, 21. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerowskim měšćanskim zawodam hlada tójšto dźěła do rukow

Wojerecy (SiR/SN). Moto Wojerowskich měšćanskich zawodow (SWH) rěka do přichoda: „Zastarować, pohibować, zahorjować“. Tak chce so zawod tuchwilnym a přichodnym wužadanjam zbližić. Na přikład planuja inwesticije za wjetše a nowe busy, wšako je potrjeba na nich wulce stupała. Nimo šulerjow wužiwa tež stajnje a wjace dorosćenych busy.

Hač do kónca přichodneho lěta chcedźa nimo toho twarske dźěła na Łužiskej kupjeli zakónčić. Dokelž su financy w předpolu jara derje planowali, móža nětko samo přidatnje słónčnu łubju a nowe špundowanje zatwarić.

„Njerěčimy jenož wo změnje strukturow, ale zeskutkownjamy ju“, rozkładźe jednaćel SWH Thomas Bleier. Tuž chcedźa wjacore miliony eurow inwestować, zo by so zawod do přichoda stabilnje na wikach za ćopłotu a energiju pozicioněrował. Dohromady planuja inwesticije we wysokosći 200 milionow eurow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND