33 lět za ródnu wjes so angažował

póndźela, 24. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Na swojim wjesnym swjedźenju tydźenja njedźelu su Zabrodźenjo swojeho wjesneho předstejićela a něhdyšeho wjesnjanostu Siegberta Bogottu z fotowym albumom a „ławku wotpočinka“ ze zastojnstwa rozžohnowali. Foto: Jost Schmidtchen Na swojim wjesnym swjedźenju tydźenja njedźelu su Zabrodźenjo swojeho wjesneho předstejićela a něhdyšeho wjesnjanostu Siegberta Bogottu z fotowym albumom a „ławku wotpočinka“ ze zastojnstwa rozžohnowali. Foto: Jost Schmidtchen

Po 33 lětach złoži Siegbert Bogott, wjesny předstejićel a něhdyši wjesnjanosta w Zabrodźe swoje zastojnstwo. Jost Schmidtchen je so z nim rozmołwjał.

Knježe Bogotto, Wy sće rodźeny Zabrodźan a sće čas žiwjenja tu bydlił. Wróćo zhladujo, kotre dopomnjenki maće?

S. Bogott: Tu sym do pěstowarnje a do šule chodźił. 1971 su šulu zawrěli – to dyrbjach potom do Blunja a Bjezdowow chodźić. 9. a 10. lětnik sym na PWŠ w Nowej Wsy absolwował. Srjedź 1970tych lět nawuknych pola Ludoweho wozydłownistwa Čorna Pumpa powołanje zamkarja. Jako běch so ze słužby pola NLA wróćił, dźěłach jako wozydłownik pola zawoda BuS we Wjelceji. Bórze na to je murja padnyła. Zawod su potom rozpušćili. 1997 sym na twarskim dworje gmejny Halštrowska Hola dźěłać započinał. Mjeztym zawod hižo wjace hač 20 lět nawjeduju. Přichodne lěto chcu so na wuměnk podać.

Hdy sće jako wjesnjanosta skutkować započinał?

S. Bogott: 1991 su mje Zabrodźenjo za wjesnjanostu, 1995 – ze załoženjom gmejny Halštrowska Hola – za wjesneho předstejićerja wolili. Nadawki pak so z tym změnili njejsu. Dźěła w Zabrodźe běše dosć a na dosć.

Što měniće?

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND