Přihotuja digitalne přizjewjenje

póndźela, 01. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MWj). Zo by wobydlerjam přichodnje wšitke schodźenki digital­neho přizjewjenja jězdźidłow poskićeć móhł, chce Budyski krajnoradny zarjad w lětnich prózdninach trěbne přihoty wotzamknyć. Wobšěrneho přestajenja kompjuterowych programow a internetnych systemow kaž tež dalekubłanja sobudźěłaćerjow dla dóńdźe wot 15. julija hač do 8. awgusta k wobmjezowanju při přizjewjenju jězdźidłow a při wobdźěłanju naležnosćow wokoło jězbneje dowolnosće, rěka w nowinskim zdźělenju krajnoradneho zarjada.

Tak budźetej přizjewjerni w Kamjencu a Wojerecach 15. a 16. julija zawrjenej, ta w Budyšinje wostanje wot 17. do 19. ju­lija zawrjena. 19. julija budu wšitke tři přizjewjernje zawrjene. Wot 22. julija hač do 8. awgusta hodźa so naležnosće wobydlerjow jenož z terminom wobdźěłać respektiwnje maja wopytowarjo z dlěšimi čakanskimi časami ličić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND