Ze Slepoho do Dźěwina

pjatk, 05. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Brězowka (AK/SN). Mjez Slepom a Dźěwinom ma bórze při jězdni přewodźaca kolesowarska šćežka nastać. Wo to prócujetej so komunje Slepo a Dźěwin zhromadnje. „Kolesowarska šćežka njeje jenož turistam wažna, ale tež za wšědny šulerski wobchad. Šulerjo z Dźěwina přińdu přichodnje bjez wjetšich problemow k Němsko-Serbskemu šulskemu centrumej do Slepoho“, rjekny nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo w zarjadniskim zjednoćenstwje Slepo Steffen Seidlich njedawno na posedźenju gmejnskeje rady w Brězowce. Wón běše 5. junija na rozmołwje w Zhorjelskim krajnoradnym zarjedźe pobył. Wokrjes je wažny darićel spěchowanskich srědkow za projekt. Tam bě wažne detaile rozjimać. W Slepom ma so při wotbóčce do Noweho Miłoraza twar kolesowarskeje šćežki zahajić. Po postajenju směrnicow za spěchowanske srědki ma šćežka znajmjeńša 2,50 metrow šěroka być. Za wotrězk we wobłuku milinowoda chce so gmejna Dźěwin hišće z delnim přirodoškitnym zarjadom wothłosować. Dalša potrjeba wujasnjenja je za wobłuk křižowanišća při Dźěwinskej wodarni. Tam wšak so tři dróhi zetkawaja.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND