Krótkopowěsće (04.08.16)

štwórtk, 04. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Bjez smartphona hižo njeńdźe

Berlin. Smartphone je wjetšinje młodych ludźi mjeztym njeparujomny. To je wuslědk­ woprašowanja slědźenskeho instituta TNS Emnid. Tak 67 procentow ludźi w starobje 14 do 29 lět bjez tajkeho nastroja hižo njewuńdźe. Porno tomu je stej telewizor (wosom procentow) a ra­dijo (pjeć procentow) tutej starobnej skupinje lědma hišće wažnej.

Wjace wukubłanskich zrěčenjow

Kamjenica. Nimale 3 500 młodostnych je za nowe wukubłanske lěto, kotrež so 1. septembra zahaji, wukubłanske zrěčenje z rjemjeslniskimi předewzaćemi podpisało. To je wosom procentow wjace hač loni, kaž Kamjeničanska rjemjeslniska komora wozjewja. Wjace hač 1 000 wukubłanskich městnow je při­wšěm hišće njewobsadźenych.

Azyl přizwolić haj abo nic?

Praha. Čěske nutřkowne ministerstwo ma njewočakowany problem: W kraju je 60 chinskich křesćanow wo azyl prosyło. By-li jim Čěska škit přizwoliła, by zdobom oficialnje připóznała, zo China čłowjeske prawa rani. Runje tohodla je pad w času tučasneho politiskeho a hospodarskeho zbliženja Čěskeje k Chinje chětro łoskoćiwy.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND