Krótkopowěsće (03.11.17)

pjatk, 03. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Znowa mjenje bjezdźěłnych

Budyšin. W oktobrje bě we wuchodnej Sakskej 19 371 ludźi bjez dźěła, 37 mjenje hač měsac do toho. Wuwiće překwapja, dokelž je ličba bjezdźěłnych minjene lěta sezony dla wot oktobra přiběrała. Po­wołanska kwalifikacija bjezdźěłnych a dalši přirost swobodnych městnow stej přičinje tohole wuwića, zwěsći šef Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt.

W Błótach wjace kórkow žnjeli

Lubin. Po woteběracych ličbach su lětsa zaso wjace kórkow na błótowskich polach­ žnjeli. Jich bě wjace hač 30 000 tonow, kaž Błótowske towarstwo jako zastupjer plahowarjow wčera w Lubinje zdźěli. Loni nažnjachu 29 000 tonow kórkow. Wunošk móžachu stopnjować, byrnjež so plahowanska přestrjeń tele lěto tróšku pomjeńšiła.

Nowej hrjedźe na wěži

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND