Krótkopowěsće (05.04.18)

štwórtk, 05. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowy rěčnik w sakskim sejmje

Drježdźany. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk je wotnětka nowy rěčnik frakcije CDU za serbske na­lež­nosće. Minjene nimale 30 lět bě Marko Šiman zastojnstwo wukonjał. ,,Hla­dajo na dale přiběrace mnóstwo nadawkow je tak parlamentariske skutkowanje za serbske naležnosće lěpje rozdźělene“, zdźěli Šiman medijam.

Naprašowanje knježerstwu

Drježdźany. Frakcija Zelenych w sakskim sejmje je knježerstwu stajiła wulke naprašowanje nastupajo połoženje šulow w swobodnym nošerstwje. Hač do 13. junija ma kabinet chwile wotmołwić. Po noweli zakonja wo šulach w swobodnym nošerstwje z lěta 2015 a po lońšej noweli šulskeho zakonja stejitej w srjedźišću naprašowanja zakonske rjadowanje a praksa runoprawosće mjez šulemi w zjawnym a swobodnym nošerstwje.

Minister Schmidt w Pólskej

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND