Krótkopowěsće (06.04.18)

pjatk, 06. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wabja za wopyt jězoriny

Zły Komorow/Praha. Turistiski zwjazk Łužiska jězorina wabi wot dźensnišeho na Praskich wikach „For Bikes“ za swoje poskitki. Turisća ze susodneho kraja su zwjazkej wažny hospodarski faktor, wšako ličba wopytowarjow wottam dale přiběra. Z předewšěm čěskorěčnym materialom wabja w Praze hač do njedźele za wo­pyt łužiskeje jězoriny z ćežišćom kolesowanje a skating.

Domiznowědne wubědźowanje

Drježdźany. 9 000 eurow nałoži sakske ministerstwo za kultus za domiznowědne wubědźowanje. Hač do 7. meje su domiznowědnicy namołwjeni, swoje dopóznaća jako ćišćanu knihu, nastawk abo w multimedialnej formje předpołožić. Zajimcy móža so mjez druhim zaběrać ze stawiznami kraja, industrije, ze škitom přirody, z Němcami a Serbami kaž tež z integraciju.

Najwjetša „pjeluškarnja“ swěta?

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND