Krótkopowěsće (09.04.18)

póndźela, 09. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Pjate protestne pućowanje

Rowno. We wobłuku wčerawšeho protest­neho pućowanja wot Slepoho do Row­noho žadaše sej 120 wobdźělnikow, zo měli wot brunicowych jamow­ potrjecheni w přichodnej wuhlowej komisiji zwjazkoweho knježerstwa sobu skutkować. K akciji namołwiło je iniciatiwne zwjazkarstwo „Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II“. Přewjedli pak su tež přećiwnu demonstraciju.

Nowowudaće powědančka

Budyšin. Najskerje najznaćiše powědančko Marje Kubašec „Row w serbskej holi“ je w Ludowym nakładnistwje Domowina znowa wušło. Kapsna kniha wobsahuje stawiznu w serbskim originalu kaž tež přełožkaj w němčinje a pólšćinje. Nimo toho wopřijima wědomostny nastawk Trudle Malinkoweje, kotryž historiske pozadki podawizny wobswětla.

Premiju za zatřělene swinje

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND