Krótkopowěsće (22.11.18)

štwórtk, 22. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Pjenjezy za zhromadny projekt

Berlin. Štyri awtochtone mjeńšiny w Němskej móža 2019 wjelelětne zhromadne předewzaće, pućowansku wustajeńcu, zeskutkownić. Wona ma wo stawi­znach, kulturje, identiće a rěči Danow, Frizow, Serbow, Sintow a Romow kaž tež delnjoněmskeje rěčneje skupiny informować. Kaž mjeńšinowy sekretariat w Berlinje zdźěla, změja za to 125 000 eurow­ z klětušeho etata Zwjazka.

Polěpšenja hišće trěbne

Drježdźany. Na dwěmaj městnomaj skedźbnja mjezyrozprawa komisije za rozrost, strukturnu změnu a dźěło na serbski lud. „Mjezystaw wuraznje witamy, polěpšenja pak su hišće trěbne“, rjekny­ předsyda Domowiny Dawid Statnik z widom na kónčnu rozprawu. Wón bě so na wuměnje informacijow wo tym předwčerawšim w Drježdźanskej statnej kencliji na přeprošenje statneho minis­tra Olivera Schenka wobdźělił.

Dwanaće kandidatow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND