Krótkopowěsće (23.11.18)

pjatk, 23. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowy rozmołwny rjad

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) zahaji dźensa wječor w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow nowy rjad rozmołwow. Pod hesłom „Ze sobu rěčeć! – Wobydlerska dźěłarnička“ chce sej wón časćišo z ludźimi mysle wuměnjeć. Tajke rozmołwy su we wšěch sakskich wokrjesach, Lipsku, Drježdźanach a Kamjenicy, planowane.

Žane přidatne pjenjezy załožbje

Drježdźany. Namjet frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje, Załožbje za serbski­ lud přidatnu inflacisku ratu 120 000 eurow płaćić, je zwrěšćił. Kulturny wuběrk krajneho sejma je wčera namjet we wobłuku wuradźowanja wo naćisku dwójneho etata 2019/2020 wotpokazał. Lěwica chcyše, zo Sakska tak dynamizaciju załožbowych pjenjez nastorči.

Z wobrotom zdwórliwosće

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND