Krótkopowěsće (30.04.19)

wutora, 30. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wałporne wohenje budu

Budyšin/Zhorjelc. Móžny zakaz wałpornych wohenjow suchoty dla je z blida. Po dešću zašłych dnjow njewidźi Budyski wokrjesny wohnjowy mišter Manfred Pe­thran přičiny, je zakazać. Mjeztym su nje­znaći wjac hač 21 hromadow w Zhorjelskim a Budyskim wokrjesu dočasnje wotpalili, zdźěli Zhorjelska policajska direkcija. Mjez druhim je so w Hrubjelčicach, Kanecach, Malešecach a Złyčinje paliło.

Akciski tydźeń zahajeny

Drježdźany. Z wjacorymi zarjadowanjemi su dźensa akciski tydźeń „Zhromadne šule w Sakskej – Dlěje zhromadnje wuknyć“, kiž traje hač do 5. meje, zahajili. Wobdźělene su na tym tež Wojerecy, Kamjenc a Žitawa. Dotal předleži 33 815 podpismow, trěbne je 40 000. Zaměr iniciatiwy je, zo dźěći dlěje zhromadnje wuknu a njetrjebaja so po 4. lětniku rozsudźić, hač du na gymnazij abo nic.

Wudrjeńca zaso přistupna

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND