Krótkopowěsće (03.06.19)

póndźela, 03. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Strowotniske zwjazkarstwo

Drježdźany. Ze sylnymi partnerami chce Sakska strowotniske zastaranje za přichod zawěsćić a předewšěm na wsach z modelemi nowe puće kročić. Za to wu­tworichu dźensa w Drježdźanach zwjazkarstwo, kotremuž přisłušeja nimo strowot­niskeho ministerstwa Komora lěka­rjow Sakskeje, kasowolěkarske zjednoćenstwo, Towaršnosć chorownjow Sakskeje a chorobna kasa AOK Plus.

Wjace wukrajnikow w Sakskej

Drježdźany. Dobre połoženje na dźěłowych wikach wujewja, zo dale a wjace wukrajnikow w Sakskej dźěła. Wjac hač 78 500 ludźi z wukraja wukonja tuchwilu w swobodnym staće k socialnemu za­wěsćenju winowate dźěło. To je něhdźe 4,8 proc. cyłkowneho podźěla dźěławych a dotal najwjace. Před třomi lětami bě­štej 3,2 procentaj přistajenych z wukraja.

Schubert znowa njenastupi

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND