11. swjatkowne běhi podłu Bjerwałdskeho jězora

štwórtk, 27. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Při horcych temperaturach je so podłu a wokoło Bjerwałdskeho jězora na jednej z pjeć połnych distancow na 0,8/3, 5, 10 a 21,1 km (połmarathon) cyłkownje 547 lubowarjow běhanja, mjez nimi 20 we walkingu, wubědźowało.

Dobry dźesatk serbskich atletow je so na bě­hach wobdźělił a sej jedne złote kaž tež jedne slěborne městno zawěsćił. We wotpowědnych starobnych klasach wobsadźichu Serbja pjeć medaljowych městnow – tři slěborne a dwě bronzowej, a k to­mu stajnje jedne štwórte, pjate, dźewjate, dźesate, jědnate, 14. a 16. městno. Sportowcy běchu ze Sakskeje a z Braniborskeje, Berlina, Mnichowa, Bad Tölza a z pólskich Żarow.

Na 0,8 km wubědźowachu so šulerjo a šulerki U 8 a młódši. Willi Bjarš z Budyšina běše cyłkowny dobyćer (3:12 min). We wurisanju na 5 km (101 w cilu) docpě Fritz Bjarš z Budyšina slěborne městno w 19:02 min. Dawid Žur z Lejna doběža w U 16 na 9. městnje (26:28 min). Na tej distancy je tež cyłkownje 20 lubowarjow walkinga mocy měriło.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND