Krótkopowěsće (03.09.19)

wutora, 03. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pomoc suchoty dla wupłaćili

Budyšin. Cyłkownje 95 ratarskich zawodow Hornjeje Łužicy je loni próstwu wo pomoc suchoty dla sakskemu ratarskemu ministerstwu zapodało. Škody wučinjachu dohromady něhdźe 20 milionow eurow. W Budyskim wokrjesu je ministerstwo 39 próstwam wotpowědowało a 2,4 miliony eurow wupłaćiło.

Pruwuja skóržbu

Choćebuz. Po tym zo w Janšojskej brunicowej jamje wot njedźele žane wuhlo njewudobywaja, koncern Łužiska ener­gija a milinarnje (LEAG) pruwuje, hač skóržbu zapoda. Po trochowanju předewzaća móže přetorhnjenje dźěła we wuhlowej jamje hač do štwórć lěta trać. Nětko so LEAG nadźija, zo krajny zarjad za hórnistwo, geologiju a surowizny postaji, kak ma dale hić. Hakle potom móža swojich sobudźěłaćerjow wo dalšim postupowanju informować.

Třěcha twarjenja so paliła

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND