Krótkopowěsće (02.09.19)

póndźela, 02. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Stawizny a podawki 3

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ Budyšin je wudał nowu serbsku wučbnicu „Stawizny a podawki 3“. Koncipowany bě material za šulerjow 7. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin. Přełožk je licencne wudaće nakładnistwa Klett. Wučerka na wuměnku Sonja Krječmarjowa je mjenowanu knihu kaž dalšej wučbnicy z toho rjadu zeserbšćiła.

Tkajernja ma přećahnyć

Drjowk. Serbska tkajernja w Drjowku ma po planach města do domu při hrodźe přećahnyć. Tón pak so za muzej njehodźi, rjekny regionalna rěčnica Domowiny Karin Tšukowa, dokelž je tam přemało městna a tež koncept za přetworjenje njepředleži. Jutře chce Drjowkowska měšćanska rada naležnosć rozjimać. Domowina­ chce wo tym we wuběrku za serbske naležnosće wokrjesa rěčeć.

Ličba wučomnikow stabilna

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND