Krótkopowěsće (30.08.19)

pjatk, 30. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Swjedźeń na hrodźe Bellevue

Berlin. Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier je so dźensa na woby­dlerskim swjedźenju na Berlinskim hrodźe Bellevue 4 000 čestnohamtsce skutkowacym z cyłeho kraja dźakował, ko­třiž so za druhich zasadźuja. Přeprošeni běchu znowa zastupjerjo štyrjoch awtochtonych mjeńšin. Mjez nimi bě Zala Cy­žowa, županka župy „Michał Hórnik“ a bywša městopředsydka Domowiny.

Serbska etaža su stawizny

Drježdźany. „Serbska studentska etaža“ w Drježdźanach su stawizny. Něhdźe sto hosći je so wčera z „finalnej party“ z domicilom na Zellskim puću rozžohnowało. Kaž Serbski rozhłós wozjewi, dyrbjachu posledni wobydlerjo dom wopušćić, dokelž běchu předpisany studijny čas překročili. Nowych zajimcow žanych njebě. Serbscy studenća běchu do toho na Hórskej hasy, pozdźišo na Wundtowej a Pětrohródskej bydlili.

Do nutrin wulkana pohladali

Františkovy Lázně. Składnostnje 270. narodnin Johanna Wolfganga von Goethy móžachu zajimcy do nutřkow­neho Komorneje hůrki pohladać, jed­noho z najmłódšich čěskich wulkanow. Tu twarja nětko pod zemju trajnje při­stupnu podkopkowu chódbu. Prěni 1837 na iniciatiwu Goethy nastaty podkopk bě wuraznje k geologiskim dopóznaćam wo pochadźe kamjeniznow přinošował.

Dwubój hašerjow na čole

Pančicy-Kukow. Po pjatym z wosom wubědźowanjow w hašenju wohnjowych wobornikow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje je bój wo prěnje městno zaso napjaty. Hašerjo Róžanta-Sernjan su prěnje tři wurisanja dobyli. Naposledk móžachu Smjerdźečenjo po ličbje dobytych dypkow z dotalnym načolnikom wurunać.

Kloß zaso pola Budissy

Budyšin. Dalši nowy hrajer regionalneho koparskeho ligista Budissa Budyšin je Norman Kloß. Spěšny srjedźopólny kopar so po jednym lěće pola Biskopičanskeho KT 08 do Budyšina nawróći, hdźež je 22lětny hižo dwě lěće hrał. 2016 bě wot U19 Dynama Drježdźany do Budyšina přišoł, loni dźěše do Biskopic.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND