Krótkopowěsće (17.09.19)

wutora, 17. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Transdev město Städtebahn

Drježdźany. Ćahi předewzaća Transdev maja přichodnje na dotalnych čarach Städtebahn Sachsen jězdźić, kaž Wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) wčera zdźěli. Po kóncu dźěła Städtebahn a wupowědźenju wobchadneho zrěčenja přez VVO w juliju bě jeho zwjazkowa zhromadźizna nuzowe rozdaće tychle wukonow na dieselowych čarach VVO wobzamknyła. Poskitk Transdev je wuměnjenjam VVO najbóle wotpowědował.

Z hosćom w čěskej stolicy

Praha. Krabatowe towarstwo budźe 10. oktobra z hosćom w zastupni­stwje Sakskeje w Praze. Tole zdźěli předsyda towarstwa Rainer Deutschmann kónc tydźenja na lěćnym swjedźenju w Pra­skim zastupnistwje Serbskemu rozhłosej. Hesło zarjadowanja ma być „Krabat – serbski Faust“. Zdobom přihotuja wustajeńcu. Ze zarjadowanjom chcedźa tež na serbske kulturne lěto w Liberecu skedźbnić.

Mandat złožiła

Choćebuz. Čłonka Serbskeho sejma Sofija Cyžec je swój mandat z wosobinskich přičin złožiła. Wona pak wostanje naležnosći sejma dale wusko zwjazana. Gerat Šram z Koćiny ju naslěduje. Wo tym je wólbny nawoda dr. Hagen Domaška sobotu na schadźowanju sejmarjow w Choćebuzu informował.

Worklečenjo wysoko přěhrali

Worklecy. Zazběhowy duel přećiwo hosćom z Kubšic je prěnje blidotenisowe mustwo muži Viktorije Worklecy na prěnim hrajnym dnju 1. wobwodneje ligi sezony­ 2019/2020 jasnje 4:11 přěhrało. Mirosław­ Trajhan a Roman Straube drje prěni duel dwójkow jasnje z 3:1 dobyštaj, sćěhowaše pak serija pjeć poražkow.

Módro-běli wokrjesny mišter

Kulow. Módro-běli Kulow su nowy wokrjesny mišter wólnočasneje koparskeje ligi Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka. Dwaj hrajnej dnjej do kónca maja worjoły 10 dypkow předskoka před Ralbičanskimi sokołami. Kulowčenjo dobychu načolnu hru přećiwo Wulkim Ždźaram z 5:0. W samsnym času pak dyrbjachu so delanscy koparjo jako zakitowar titula z 2:2 we Wojerecach spokojić.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND