Wonka dotal jenož wuspěšni

wutora, 24. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Prěnju sezonu w rjadach koparjow Sokoła Ralbicy/Hórki a hižo stajny hrajer: Alexander  Wałda z Pěskec (tu w hrě přećiwo młodźinje A Budissy  Budyšin) je hižo kruty wobstatk škita wokrjesneho wyšeho ligista. Foto: Jörg Stephan Prěnju sezonu w rjadach koparjow Sokoła Ralbicy/Hórki a hižo stajny hrajer: Alexander Wałda z Pěskec (tu w hrě přećiwo młodźinje A Budissy Budyšin) je hižo kruty wobstatk škita wokrjesneho wyšeho ligista. Foto: Jörg Stephan

TSV Wachau – Sokoł Ralbicy/Hórki 1:2 (1:0)

Zestawa hosći: Schöne – K. Matka, Schultz, Wałda, Lešawa (46. Domaška), Šewc, Rawš, Gloxyn, Korjeńk, M. Matka (89. Šiman), Kurjat

Koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki poda­chu so minjenu sobotu jako faworit k postupnikej do Wachauwa. Hra bě wot spočatka do kónca wurunana a tak nasta prawy fight wot prěnjeje do poslednjeje mjeńšiny. Trenarjej Chrystofej Gloxynej znowa někotři hrajerjo pobrachowachu, ale wulkeho kadra dla to jara njenapadny. Delanscy bulkoparjo njenamakachu prawje do hry, jenički nadběhowar Gabriel Kurjat bě prědku kaž zhubjeny a tak dósta jenož mało bulow. Hrajerjo z Wachauwa spytachu Sokołow z měnjatym pressingom mjerzać a tak dyrbjachu hižo po 20 mjeńšinach prěnje wrota dnja přijimać, jako po rjanej kombinaciji domjacy Marlon Fischer mudrje přetwori. Tež Sokoljo mějachu w prěnim połčasu hišće dwě dobrej składnosći, tola wobě njeń­dźeštej do wrotow.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND