Pola načolnika so chětro wobarali

srjeda, 22. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z kotrenarjom Danielom Gallom (nalěwo) je druhe mustwo HZ Pančicy-Worklecy w Lubiju pola načolnika wobwodneje wolejbuloweje klasy porjadny wukon pokazało a samo jednu sadźbu dobyło. Serbske wolejbulistki steja w swojej prěnjej hrajnej dobje ze 14 dypkami na prima štwórtym městnje tabulki. Foto: Tereza Wićazowa Z kotrenarjom Danielom Gallom (nalěwo) je druhe mustwo HZ Pančicy-Worklecy w Lubiju pola načolnika wobwodneje wolejbuloweje klasy porjadny wukon pokazało a samo jednu sadźbu dobyło. Serbske wolejbulistki steja w swojej prěnjej hrajnej dobje ze 14 dypkami na prima štwórtym městnje tabulki. Foto: Tereza Wićazowa

Wobwodna wolejbulowa klasa žonow wuchodneje Sakskeje

1. Schönbachske VV 11 28 : 13 25

2. VV Žitawa 09 II 8 24 : 5 22

3. VV Žitawa 09 III 9 21 : 14 16

4. HZ Pančicy-Worklecy II 9 16 : 14 14

5. Módro-běłe Wojerecy II 8 11 : 16 10

6. MSV Budyšin 04 III 7 10 : 12 9

7. Viktoria Worklecy 8 3 : 21 3

8. Nysa Wolejs II 8 0 : 24 0


Na šestym hrajnym dnju dojěchu sej wolejbulistki druheho zastupnistwa Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy­Worklecy do Lubija, hdźež běchu pola žonow Schönbachskeho VV z hosćom. Domjace mustwo je tuchwilu prěnje wobwodneje klasy. Tak bě hižo zwoprědka jasne, zo njebudźe to žana lochka­ partija. Hwězdźičkam-mickam běštaj tón kónc tydźenja Jennifer Otto jako trenarka a Daniel Gall jako ko­trenar poboku. Jimaj wutrobny dźak za po­moc a pozitiwny pohon.

Schönbachski VV – HZ Pančicy-Worklecy II 3:1 (25:19, 12:25, 25:13, 25:21)

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND