Wažne prašenje nětko rozrisane

srjeda, 26. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Trenarska dwójka serbskeho mustwa žonow Pětr Bejmak (prědku w serbskej čapce) a Handrij Rachela (naprawo) přihotuje koparki z Delnjeje a Hornjeje Łužicy hižo dlěši čas na lětušu europeadu w Awstriskej. Jörg Stephan Trenarska dwójka serbskeho mustwa žonow Pětr Bejmak (prědku w serbskej čapce) a Handrij Rachela (naprawo) přihotuje koparki z Delnjeje a Hornjeje Łužicy hižo dlěši čas na lětušu europeadu w Awstriskej. Jörg Stephan

Za nic wjac cyle štyri měsacy chce so dalša serbska delegacija z koparkami a koparjemi do Awstriskeje podać, tam na europeadźe našu domiznu zastupować a so po móžnosći tež wuspěšnje wobdźělić. Referent Domowiny za kulturu a wukraj Clemens Škoda ma tónraz wšitke nitki w horšći. Delegaciski nawoda je so mjez druhim hižo sčasom wo přebywanišćo w Korutanskej starał kaž tež wo transport do krasneje kónčiny. Najwjetše wužadanje pak za njeho w minjenych měsacach zawěsće bě mustwje z Hornjeje a Delnjeje Łužicy hromadu wjesć. Kak je puć dotal wotběžał, je wón Jurjej Bjeńšej w rozmołwje přeradźił.

Knježe Škoda, njedawno sym w Serbskim rozhłosu tuchwilnu situaciju nastupajo wubranku kritisce komentował. Přede­wšěm zjawnostne a medialne dźěło, ale tež jasne wuprajenja k zestajenju kadra přińdźechu nam žurnalistam, ale tež fanam překrótko. Kak sće wosobinsce jako delegaciski nawoda na to reagował?

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Pětr Domaška (prědku), kapitan koparskeje wubranki muži, chce so na mjeztym štwórtych koparskich mišterstwach awtochtonych narodnych mjeńšin Europy wobdźělić a za zhromadne serbske mustwo nadběhować.
dalši wobraz (2) Trójka Frank Ričel, Horst Krawcyk a André Strelow (wotlěwa) budźe so w Korutanskej wo zhromadnu koparsku wubranku muži z Łužicy starać.
dalši wobraz (3) Clemens Škoda, nawoda přihotowanskeho wuběrka, na nowinarskej konferency před štyrjomi lětami.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND