Krótkopowěsće (30.12.20)

srjeda, 30. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Ličby dale na wysokim niwowje

Budyšin/Zhorjelc. Ličba pozitiwnje na koronawirus testowanych wostawa we Hornjej Łužicy dale wysoka. W Budyskim wokrjesu zličichu wčera 219 nowych natyknjenjow, 28 ludźi je zemrěło. Sydom­dnjowska incidenca na 100 000 wobydlerjow wučinja 431. W Zhorjelskim wokrjesu zličichu 193 nowych natyknjenjow, 16 ludźi je zemrěło. Sydomdnjowska incidenca wučinja tam 404.

Najebać pandemiju spokojom

Ochranow. Dobry internetny wustup wobradźi manufakturje Ochranowske hwězdy najebać koronapandemiju dosć dobry wotbytk. Kaž delnjoserbski rozhłós rozprawja, je zawod njehladajcy wupadnjenych adwentych wikow z předanju znatych hwězdow spokojom. W nowembrje su woprawdźity nawal w onlineshopje dožiwili. Hewak wobdźěla so kóždolětnje na 40 wikach.

Kemše w katedrali budu

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk