Krótkopowěsće (04.01.21)

póndźela, 04. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Staw w pokładni zwěsćić

Drježdźany. Sakska ma po słowach ­ministerskeho prezidenta Michaela Kretsch­mera (CDU) po koronapandemiji staw w pokładni zwěsćić. Hdyž su z najhóršeho won, měli sej kóšty wobhladać, rjekny premier Kretschmer powěsćerni dpa w Drježdźanach. Za Zwjazk a kraje dźe wo priority a doby, w kotrychž dołh wróćo płaća, zo njeměli přichodne generacije za to rukować.

CDU najbóle dowěrjeja

Lipsk. Sakscy wolerjo stronje CDU dale najbóle dowěrjeja. Po rozprawje w dźensnišim wudaću Leipziger Volkszeitung by wona při wólbach krajneho sejma 34 procentow docpěła. Jako druha najsylniša slěduje AfD ze 26 procentami. Lěwica by na jědnaće procentow přišła, Zeleni na dźesać a SPD na 7,7. FDP by z pjeć procentami znowa do krajneho sejma zaćahnyła. Knježerstwowa koalicija CDU, SPD a Zelenych by wjetšinu z 51 procentami zakitowała.

Sakscy Zeleni z rekordom čłonow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk