Krótkopowěsće (23.05.22)

póndźela, 23. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Muž w zmysle Pücklera

Choćebuz. Pücklerowej załožbje w Mužakowje a Rogeńcu wopominatej z nekrologom krajinoweho architekta prof. Helmuta Rippla. Wón je jako slědźer a wot 1984 hladar zahrodniskich pomnikow w by­wšim Choćebuskim wobwodźe, ale tež jako tworjacy krajinowy architekt Łužicu w zmysle wjercha Pücklera tworił. Rippl bě w aprylu 96lětny zemrěł, jutře budźe pohrjeb w Choćebuzu.

Komponista wopominali

Łaz. Komponist Jan Pawoł Nagel (1934–1997) ze Złyčina wostanje ze swojej hudźbu a swojim žiwjenskim skutkom njezapomnity. Tole zwuraznichu minjeny pjatk čłonojo Spěchowanskeho towarstwa Zetkanišćo Dom Zejlerja ­a Smolerja. Składnostnje 25. posmjertnin komponista połožichu při jeho rowje we Łazu kwěćel. Pódla bě Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU).

Brunica nachwilnje dale trěbna

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND