Krótkopowěsće (24.05.22)

wutora, 24. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Nowa radźićelka spřisahana

Budyšin. W Budyskim wokrjesnym sejmiku bu na wčerawšim posedźenju Elke Jung jako wokrjesna radźićelka Lěwicy spřisahana. Wona naslěduje zemrěteho wokrjesneho radźićela Ralpha Büchnera. Serbskemu čłonej sejmika Hajkej Kozelej su nadawk zastupowaceho čłona w zwjazkowej zhromadźiznje Euroregiona Nysa dowěrili. Tež wón funkciju přewo­zmje, kotruž bě Büchner wukonjał.

Podpěra studowacym

Podstupim. Něhdźe 500 000 eurow chce Braniborska přewostajić wysokim šulam a slědźenišćam w kraju za ukrainskich ćěkancow. Europa-uniwersita Viadrina chce srědki mjez druhim za tutorow/ki kaž tež studentske pomocy wužiwać. Zdobom słuža za coachingi, dźěłarnički a za kursy jendźelšćiny a němčiny.

Přepruwuja ruske wobsydstwo

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND