Krótkopowěsće (08.11.22)

wutora, 08. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Pop raz hinak

Budyšin. Wosebite hudźbne chłóšćenki poskića serbska hudźbna skupina Brankački. W kooperaciji z radijowym sćelakom MDR Jump poskićeja jako skupina Popsorben na Instagramje hudźbny kwis z coverami znatych spěwow w stilu polki.

Nowy wučer za kurs čěšćiny

Chrósćicy. Nowy rěčny kurs čěšćiny je wčera w Chrósćicach z nowym wučerjom Jiřijom Jonákom startował. Wón je naslědnik Jana Breindla, kotryž bě dotal w nadawku Rěčneho centruma WITAJ dźěći kaž tež dorosćenych w čěšćinje wuwučował. 47lětny Jiři Jonak pochadźa z Ústíja nad Labem a je w minjenych 16 lětach w Brüsselu wuwučował.

Hišće njerozjasnjene prašenja

Drježdźany. Na wčerawšim 3. sakskim energijowym wjeršku zastupjerjow sakskeho knježerstwa a zwjazkow wšelakich branšow běchu hišće wotewrjene prašenja nastupajo zwoprawdźenje wot Zwjazka planowanych wolóženjow k złahodnjenju energijowych płaćiznow. Hospo­darski minister Martin Dulig (SPD) připowědźi podpěru swobodneho stata, dyrbjał-li pomocny fonds Zwjazka za małe a srjedźostawske předewzaća hišće dźěry wotkryć.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND