Krótkopowěsće (31.01.23)

wutora, 31. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Jasny wuraz za demokratiju

Lipsk. Wjacorych tysac Lipšćanow je so wčera wječor zešło, zo by so widźomnje a jasnje za demokratiju a čłowjeske prawa zwurazniło. Po demonstraciji tworjachu wobdźělnicy rjećaz podłu nutřkoměšćanskeje rynki z wobswětlenymi běłymi předešćnikami. K zarjadowanju namołwjał je mjez druhim tež Sebastian Krumbiegel – znaty spěwar Lipšćanskeje pop-skupiny „Die Prinzen“.

Zastarowanski system wolóžić

Drježdźany. Holcy a hólcy z psychiskimi chorosćemi dóstanu w Drježdźanach hižo bórze lěpšu podpěru. Jutře zahaji Drježdźanski młodźinski zarjad w kooperaciji z dźěćacej a młodźinskej psychiatriju (KJP) na tamnišim uniwersitnym klinikumje projekt, w kotrymž wukubłani pedagogojo młodych pacientow po swojim kliniskim přebytku pod lěkarskim dohladom dale wuwučuja. Projekt wolóžuje mediciniski zastarowanski system.

2023 z nowym – starym předsydu

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND