Krótkopowěsće (05.07.23)

srjeda, 05. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wjac zawodow profituje

Drježdźany. Sakska z programom „Regionalny rozrost“ pokročuje a spěchowanske wuměnjenja rozšěrja. Hospodarski minister Martin Dulig (SPD) je wčera na kabinetnym posedźenju na to pokazał, zo předewzaća w kónčinach změny strukturow z programa profituja. W dwójnym etaće je nimale 55 milionow eurow za to předwidźane.

Naměsta a dróhi z jewišćom

Zhorjelc. Gerharta Hauptmannowe dźiwadło Zhorjelc-Žitawa wuhotuje wot jutřišeho hač do slědowaceje soboty 27. mjezynarodny nadróžny dźiwadłowy festiwal „Via Thea“. Program wopřijima prezentacije dohromady 20 přinoškow jednotliwych wuměłcow kaž tež skupinow ze 17 krajow, kotřiž wustupja na dróhach a naměstach Zhorjelca a Zgorzeleca.

„Po měsće z Alenu“ znowa wušła

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND