Krótkopowěsće (30.01.24)

wutora, 30. januara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Kompetency přepruwuja

Drježdźany. Na zakładźe wuslědkow kubłanskich přepytowanjow přewjedu so lětsa 28. a 29. meje přepytowanja kompetencow šulerjow 2. lětnika na wšitkich zjawnych zakładnych a spěchowanskich šulach w Sakskej. W předmjetomaj němčinje a matematice chcedźa tak rozdźěle w dale a heterogenišim šulerstwje zwěsćić.

Rjemjesło nadal woblubowane

Drježdźany. Zajim za rjemjeslniske wukubłanje bě tež loni w Sakskej wulki. Kaž zdźěli rjemjeslniski zwjazk Sakskeje póndźelu, podpisa 2023 5558 wučomnikow swoje wukubłanske zrěčenje. Tole běchu jeno dźewjeć mjenje hač hišće 2022. Přirunujo z předlońšim běchu wosebje městna jako muler a rybar prašane.

Městnosće UNESCO we Łužicy

Mužakow. Na dźensnišim wuradźowanju zastupjerjow městnosćow UNESCO we Łužicy wo lětušich projektach wobdźělitaj so tež referentaj Domowiny Clemens Škoda a Pětr Brězan. Do zwjazka „UNESCO5“ słušeja nimo Błótow, hornjołužiskeje hole a hatow, Mužakowskeho parka a zahorka tež nałožki serbskeho ludu. Tema dźensa budźe mjez druhim lěpša zhromadna prezentacija w přichodźe.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND