Krótkopowěsće (31.01.24)

srjeda, 31. januara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Pytaja nowe ideje za staru šulu

Wojerecy. „Šula při planetariju“ we Wojerecach ma so na městno wutworić, kotrež inowaciju, kubłanje a zhromadnosć spěchuje. K zdobywanju idejow přewjedźe projekt „NewCityConcepts“ interaktiwnu planowansku dźěłarničku. Jeje hłowny zaměr je, ideje za dalewužiwanje areala a twarjenjow namakać, konkretizować a wizualizować.

Po zwadźe baru zapalił

Liberec. Wopytowar je wčera w nocy w Liberecu po zwadźe z posłužowarku baru zapalił. To zdźěli čěska nowina MF Dnes. 15 ludźi so zrani, sydom z nich ćežko. Jich dowjezechu wuchowanske jednotki z helikopterom do bliskich chorownjow. Skućićel ćekny. Kriminalna policija za nim podhlada wohrožowanja zjawnosće dla slědźi a prosy swědkow wo dalše pokiwy.

Protyku wojakow spalili

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND