Krótkopowěsće (20.02.24)

wutora, 20. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace podpěraćelow festiwala

Choćebuz. Mjeztym je 65 wosobow dźěłowu papjeru za woprawdźity Łužiski festiwal podpisało. Zajimcy móža lisćinu podpěraćelow pod www.echteslausitzfestival.de widźeć. Čłonojo iniciatiwy za woprawdźity Łužiski festiwal swoje mjeno njewozjewja, dokelž dožiwja ze lońšeje nazymy wosobinske nadběhi, wumjezowanja a difamowanja.

Wo deportaciji Słowjencow

Wien. Wustajeńca „Spuren. Sledi“ wuměłcow Karla Vouka, Vereny Gotthardt, Tanje Prušnik a Marka Lipuša budźe wot 22. małeho róžka tydźeń w awstriskim parlamenće we Wienje widźeć. Wona so wěnuje mjez druhim deportaciji 277 swójbow Korutanskich Słowjencow za čas knjejstwa nacijow. Wuměłcy ze swojimi twórbami tež na dóńt swojich potrjechenych prjedownikow dopominaja.

Wočakuja haćenja stawka dla

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND