Krótkopowěsće (21.02.24)

srjeda, 21. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Wotewru Astrocentrum Łužica

Zhorjelc. Zwjazkowa ministerka za slědźenje Bettina Stark-Watzinger (FDP) a sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) wotewrětaj jutře w Zhorjelcu na Póstowym naměsće interimne stejišćo Astrocentruma Łužica. Na to wotměwaja so podijowa diskusija a přednošk kaž tež wjedźenje po tuchwilu přistupnych rumnosćach.

Kandiduja za wólby sejmika

Budyšin. K wólbam Budyskeho wo­krjesneho sejmika 9. junija je tudyši wo­krjesny zwjazk Zwjazka 90/Zelenych 37 wosobow nominował. Mjez nimi su Serbaj a Serbowka. Pětš Jahn-Brězan z Debšec kandiduje we wólbnym wokrjesu (wk) 2, Marija Untchowa z Bóšic we wk 5 a Julian Nyča z Prěčec we wk 7. W Bóšicach, Rakecach a Budestecach Zeleni k wólbam gmejnskich a wjesnych radow nastupja.

Hrajerjo małych rólow pytani

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND