Krótkopowěsće (28.02.24)

srjeda, 28. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Politkarjow komunow škitać

Drježdźany. Wěstota komunalnych politikarjow bě hłowna tema konferency wutoru na Drježdźanskim lětanišću. Tam wuradźowachu zastupjerjo komunow, policije a swobodneho stata wo tym, kak móhło so wěstotne połoženje zjawnych politiskich wosobow hladajo na přiběracu agresiwitu jim napřećo polěpšić. W přichodźe chcedźa jich lěpje škitać a za to wšě trěbne srědki nałožować.

Rakečanscy finale docpěli

Radwor. Prěnje koło wokrjesneje pěstowarskeje olympiady wotmě so wčera w Radworskej sportowej hali „Slavia“. Na wubědźowanju wobdźělichu so wjacore skupiny pěstowarnjow mjez druhim z Radworja a Chrósćic. Prěnje městno wudoby sej skupina dźěći Rakečanskeje pěstowarnje, druhe městno docpěchu dźěći kubłanišća ze Zemic-Tumic. Wobě cyłkaj kwalifikowaštej so za finale.

Nowak ministerstwo wopušći

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND