Krótkopowěsće (05.04.24)

pjatk, 05. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace wučby wupadnyło

Drježdźany. Na sakskich šulach je w prěnim šulskim połlěće wjace wučbnych hodźin wupadnyło. To bě nimale 8,8 procentow, kaž ze statistiki kultusoweho ministerstwa wuchadźa. Za něhdźe 40 000 wupadnjenych wučbnych hodźin ma ministerstwo warnowanski stawk wuwučowacych loni w nowembru a decembru za hłownu přičinu.

Wobkrućenje njerozumja

Choćebuz. Wobswětowa syć Zelena liga kritizuje, zo njeje planowanje fosilneje płunoweje milinarnje w Janšojcach energijopolitisce sćěhujomne wobkrućene. Přiwjazanje na płunowu abo wodźikowu syć je w Janšojcach nadpřerěznje drohe a analyza kóštow a wužitka za planowane zjawne spěchowanje płunowodow pobrachuje, rěka w zapodatym stejišću Zeleneje ligi předewzaće nastupajo.

Wo projektach so wuměnja

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND