Nowy start w krajnej lize z Henčlom

wutora, 16. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Z Łušćanom Tomašom Henčlom bě prě­nje­ koparske mustwo Budissy Budyšin do regionalneje ligi postupiło a tam wjacore hrajne doby wostało. Po zestupje do wyšeje ligi po sezonje 2018/2019 pak su so zamołwići Budyskeho spor­toweho towarstwa rozsudźili, zo ma prěnje mustwo zaso w krajnej lize hrać, a zo chcedźa so zaso bóle na dorostowe mustwa koncentrować. To wšo ma so z pomocu Tomaša Henčla stać. Z Łušćanom je so za Serbske Nowiny Hans­peter Benad rozmołwjał.

Z kotrymi cilemi dźeće do noweje sezony?

T. Henčl: Mój prěni nadawk je mustwo formować, kotrež móže so ze sportowym towarstwom Budissu Budyšin identifikować. To budźe wulke wužadanje! Po tym widźimy dale a formulujemy nowe cile.

Maće tež natwar koparskeje rezerwy, potajkim druheho mustwa planowany?

T. Henčl: Tale tema budźe chětro wažny­ a z mojeje strony njewuměnity nadawk towarstwa. Časowy ramik pak dźensa hišće mjenować njemóžemy.

Budźeće lětsa hižo prěnich koparjow z młodźiny A Budissy Budyšin do prěnjeho mustwa integrować?

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND