38. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny

srjeda, 13. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

termin turněra: 9. meje 2019

městnosć: sportowa hala „Slavia“ w Ra­dworju

čas: 8 do 16 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowarjo: Sokoł Budyšin z.t., Škit Budyšin, Mustwo 1296

kontakt:

zaměr turněra: Pod sokołskim hesłom „Sportej a narodej – zdar!“ chcemy so zetkać k lóštnemu sportowanju a zabawje. Zdobom chcemy styki mjez serb­skimi wolejbulistkami a wolejbulistami a dalšimi sportowčemi a sportowcami skrućić a k popularizaciji Serbskeho Sokoła přinošować.

přeprošene mustwa: Na turněr witane su mustwa dotalnych turněrow a nowačcy. Wolejbulowe cyłki z wukraja znowa­ přeprošene njebudu. Kóždy/kóžda wolejbulist/ka, kotryž/kotraž so do jednoho mustwa zarjaduje, njech so w swójbje sportowcow derje čuje.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND