Ludźi škitać

wutora, 10. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN/BŠe). Iniciatiwje „Strukturnu změnu nětko“, „Wšitke wsy wostajić“ a Choćebuska wobswětowa skupina chcedźa tydźeń po jutrach lěsne pućowanje do Wochožanskeje brunicoweje jamy přewjesć. Ze symboliskej čerwjenej liniju sej zastupjerjo žadaja, zo dyrbi jama dosć wotstawka k wokolnym wjeskam měć. Wobydlerjo jara pod wuskutkami ćerpja a maja prawo na žiwjenjahódne wobstejnosće. Na lěsnej ležownosći, kotruž Choćebuska wobswětowa skupina wotnaja, porěča potrjecheni k wobdźělnikam pućowanja. Přeprosyli su sej Michaela Zobela z Hambachskeho lěsa, kiž je so hižo wjac hač 70 króć z kritikarjemi brunicy po porynskim rewěrje wuchodźował.

wozjewjene w: Z Łužicy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND