Firma Hentschke twar FSV Budissy Budyšin nowy traktor dariła

póndźela, 14. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Jörg Drews (naprawo), jednaćel firmy Hentschke twar, je koparskemu towarstwu Budissy Budyšin nowy trawusyčak darił.  Foto: Budissa Budyšin/Robert Steinbach Jörg Drews (naprawo), jednaćel firmy Hentschke twar, je koparskemu towarstwu Budissy Budyšin nowy trawusyčak darił. Foto: Budissa Budyšin/Robert Steinbach

Krajnemu ligistej FSV Budissy Budyšin je Hentschke twarska tzwr nowy wulce moderny traktor za trawusyčenje přewostajiła. Stara mašina, jenož poł lěta wužiwana, bě so skóncowała. Z nowym modelom móža trawnik nětko porjadnje hladać. Jenož tak móža předewšěm młodźi hrajerjo w dorostowym centrumje Humboldtoweho haja swoju najlubšu sportowu družinu – kopańcu – wukonjeć.

Nowy nastroj trawu šěršo syče, ­ju tež při de­šćikowym wjedrje jara derje zběra a je wjele sylniši. To su najlěpše wuměnjenja, zo móža so 22 000 kwadratnych metrow trawnika zjednoćenstwa zaso profesionalnje wobhospodarjeć.

Jörg Drews, jednaćel Hentschke twarskeje tzwr, k tomu wuswětla: „Dorostowy centrum Humboldtowy haj je mi duši­na naležnosć. Mam za samozrozumliwosć na zakładne wuměnjenja za prěnjorjadne dźěło z dorostom sadźeć. Dźěći a młodostni trjebaja zaběru a sport, wosebje po lockdownje, kotryž je so přez wjacore měsacy ćahnył. Hdyž směmy podpěrać, potom činimy to z połnym přeswědčenjom.“

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND