Sport (11.02.22)

pjatk, 11. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Pytaja wuhotowarja

Němski wolejbulowy zwjazk pyta ­wuhotowarja za lětuše Němske wolejbulowe mišterstwa seniorow, a to za mustwa žonow starobnych klasow Ü 37, 43 a 54 a za mustwa muži starobnych klasow Ü 35, 47 a 69. Požadanja dyrbja so hač do 20. měrca na zwjazkowej runinje wotedać. Wupisanje steji na internetnej stronje Sakskeho wolejbuloweho zwjazka (SSVB).

Próstwy sčasom wotedać

Tež prezidij SSVB ma pokiw, a to mjez druhim za Sportowe towarstwo Viktoriju Worklecy a ST Marijinu hwězdu. Hłowny wuběrk krajneho wolejbuloweho zwjazka zetka so zaso 7. meje. Próstwy dyrbja so hač do 12. měrca wotedać.

Koparski camp nad morjom

Tež lětsa chce Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) zaso swój „ewag Kamjenc – prózdninski koparski camp nad Baltiskim morjom“ přewjesć. Jubilejny dźesaty budźe potom wot 16. do 23. julija prěni raz w młodowni w Ribnitz-Damgartenje. Přizjewić smědźa so holcy a hólcy lětnikow 2008 do 2011. Cyłkownje 48 městnow ma WFV k dispoziciji. Dalše informacije a přizjewjenske modality namakaće na internetnej stronje WFV.

BFV a FCE hrać njebudźetej

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND