Sprawny remis w Hornim kraju docpěli

wutora, 16. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Kaž tu na wobrazu rěka tež jutře za Ralbičanskich Sokołow: bul směr přećiwniske wrota. Potom hraje mustwo trenarja Tomaša Henčela doma přećiwo cyłkej Natwarej Němske Pazlicy wo zaćah do finala we wokrjesny pokal. Foto: Jörg Stephan Kaž tu na wobrazu rěka tež jutře za Ralbičanskich Sokołow: bul směr přećiwniske wrota. Potom hraje mustwo trenarja Tomaša Henčela doma přećiwo cyłkej Natwarej Němske Pazlicy wo zaćah do finala we wokrjesny pokal. Foto: Jörg Stephan

ST Horni kraj Sprjewja –

Sokoł Ralbicy/Hórki 2:2 (2:2)

Zestawa hosći: Chr. Gloxyn – Matka, Rachela, Korjeńk (77. Kurjat), Schultz, A. Wałda, T. Wałda , D. Gloxyn, Šewc, Rawš, Bejmak (77. P. Šołta)

Pola pjateho tabulki w Hornim kraju nastupichu Sokoljo minjenu sobotu. Z dobyćom bychu jich hosćo tež přesćahnyć móhli. Z Pětrom Domašku pak pobrachowaše nazhonity nadběhowar. Jeho zastupowaše Fabian Korjeńk. Tež trenar Tomaš Henčel njebě přitomny. Kotrenar Matijas Šnajder pak mustwo wuběrnje nastaji.

Hižo w 7. min. padny nawjedowanje za hosćićela. Hrajer wuhra na prawej stronje hnydom dweju Ralbičanow a flanka bu nisko do šěsnatki hrata. Prěni nadběhowar da bul přez noze běžeć, tak zo druhi samlutki nawjedowanje docpě. Sokoljo pak njedachu so zatrašić. Po róžku docpě Andy Schultz z hłowu wurunanje (11.). Po dobrej poł hodźinje pak nawjedowaše znowa hosćićel. Wospjet přesadźi so hrajer na prawej stronje, nadběhowar skoči na dołhej žerdźi najwyše a docpě z hłowu 2:1. Krótko do połčasa pak padny wurunanje. Pawl Rachela bu dołho pósłany, wuhra w šěsnatce zakitowarja a zwjertny bul do dołheho róžka.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Křesćan Bejmak, Fabian Korjeńk, Stani Šewc a Andy Schultz (wotlěwa, wšitcy Ralbicy) wjesela so přez wurunanje.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND