Šulu wuběrnje zastupowali – finale misnyli

srjeda, 28. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Worklečanski cyłk po dobyću bronzoweje medalje, ležo: Lukaš Smoła. Klečo wotlěwa: Syman Šmit, Magnus Richter, Jonas Brückner a Benedikt Šuster.  Foto: Tadej Cyž Worklečanski cyłk po dobyću bronzoweje medalje, ležo: Lukaš Smoła. Klečo wotlěwa: Syman Šmit, Magnus Richter, Jonas Brückner a Benedikt Šuster. Foto: Tadej Cyž

Skupina šulerjow Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ Worklecy je so na wubědźowanju „Młodźina trenuje za olympiju“ w Kinsporku wobdźěliła. Hólcy 3. a 4. lětnika pod nawodom trenarja Tadeja Cyža docpěchu w regionalnym finalu jara dobre 3. městno. Cyłkownje wosom šulow je so na turněrje wobdźěliło. Mustwo z Worklec zestaji so z wrotarjom a 7 pólnych hrajerjow.

W předkole nastupichu Worklečenjo přećiwo šulam z Großnaundorfa, Wachauwa a Ottendorfa-Okrille. Přesadźichu so jasnje z dźewjeć dypkami a wrotowym poměrom 8:0 a so za połfinale kwalifikowachu.

W połfinalu bě zakładna šula Radeberg-juh wočakowany sylny kontrahent. Worklečenjo běchu wot započatka sem trochu hektiscy a tuž so šulerjo z Radeberga w optisce wurunanej hrě na kóncu jasnje z 4:1 přesadźichu. Po krótkim přesłapjenju pak so serbscy koparjo zaso na hru wo 3. městno koncentrowachu, wšako chcychu sebi na kóždy pad bronzowu medalju wudobyć.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND