Sport (07.07.23)

pjatk, 07. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Lěćny turněr 3x3

Sportowe towarstwo Budyšin Tigers zarjaduje a wuhotuje jutře, sobotu zaso swój lěćny basketballowy turněr. Za wšě starobne skupiny so něšto planuje, tak zo móže kóždy, stary a młody, swoje techniki testować abo prosće basketbul trochu bliže zeznać. 10 eurow płaća młodostni, 15 eurow dorosćeni wobdźělnicy. Přihladowarjo dóstanu darmotny zastup. Hrać budźe so třo přećiwo třomi, a to w sportowej hali Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin na Friedrich Listowej dróze 8.

Přihotowanske koparske hry

Prěnje koparske mustwa su hižo z přihotami na nowu hrajnu dobu 2023/2024 započeli. Nimo treningow přewjeduja stajnje tež testowe hry. Prěnju tajku změje jutře prěnje mustwo z Biskopic we Wulkej Dubrawje.

08.07.  15:00  ST Wulka Dubrawa –

  Biskopičanske KT I

Koparski camp při wulkim haće

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND