Chabłace wukony

srjeda, 12. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Nick Lešawa (štwórty wotlěwa) je poprawom hrajer Sokoła Ralbicy/Hórki. W druhej połseriji pak hraješe wón zhromadnje z Njebjelčanami w čerwjenych trikotach w hrajnym zjednoćenstwje Ralbicy II/Njebjelčicy II.  Foto: Konstantin Hrjehor Nick Lešawa (štwórty wotlěwa) je poprawom hrajer Sokoła Ralbicy/Hórki. W druhej połseriji pak hraješe wón zhromadnje z Njebjelčanami w čerwjenych trikotach w hrajnym zjednoćenstwje Ralbicy II/Njebjelčicy II. Foto: Konstantin Hrjehor

K hrajnej dobje 2022/2023 bě so nowe koparske hrajne zjednoćenstwo z druheho mustwa Sokoła Ralbicy/Hórki a z rezerwu SJ Njebjelčicy wutworiło. Wobaj cyłkaj samej njebyštej we wobłuku winowatostnych dypkowych hrow nastupić móhłoj.

Domjace hry prěnjeje połserije přewjedźechu so najprjedy w Ralbicach. Mjez sobu so namakać a zeznajomić běše wažny cil. Městno trenarja přewza nazhonity Beno Šram ze Smječkec. W prěnjej hry dobychu domjacy tež hnydom přećiwo hrajnemu zjednoćenstwu z Radworja a Wulkeje Dubrawy. K njedźelnišim hram stejachu tež přeco dosć hrajerjow k dispoziciji. Sobotu wupadaše to nažel hinak. Tak njenastupichu w Lubušu a dypki běchu preč. Sćěhowaše chłostanje. Wulke manko běše w prěnjej połseriji, zo woni přemało wrotow docpěchu. Na tamnym boku pak steješe škit dosć solidnje. Wrotowy poměr wučinješe 13:12. Z třomi dobyćemi, štyrjomi njerozsudnymi rezultatami a dwěmaj poražkomaj wotzamkny mustwo z 13 dypkami na dobrym pjatym městnje wot cyłkownje dźesać mustwow.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND