Koparski prózdninski camp

póndźela, 24. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
W koparskim campje Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka běchu tež někotři serbscy dorostowi koparjo. Tak na přikład Benedikt Hicka (stejo nalěwo) z Wěteńcy, Johan Šnajder (ležo) z Róžanta, Lukaš Wušansky (stejo třeći wotprawa) z Njebjelčic a Maksimilian Žur (klečo druhi wotprawa) z Pančic-Kukowa. Foto: Nico Morawa W koparskim campje Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka běchu tež někotři serbscy dorostowi koparjo. Tak na přikład Benedikt Hicka (stejo nalěwo) z Wěteńcy, Johan Šnajder (ležo) z Róžanta, Lukaš Wušansky (stejo třeći wotprawa) z Njebjelčic a Maksimilian Žur (klečo druhi wotprawa) z Pančic-Kukowa. Foto: Nico Morawa

Dźěći z wulkim wjeselom při Baltiskim morju

46 dorostowych koparjow z Budyskeho wokrjesa, mjez nimi někotři z Drježdźanskich towarstwow a tež serbskich sportowych jednotkow, běchu srjedź julija w 11. EWAG prózdninskim koparskim campje Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka w Ribnitz-Damgartenje. Kwartěr poćahny so zaso w młodowni „Rejowarnja“, kotraž leži idylisce centralnje we wsy. Dźakowano Regiobus tzwr móžeše kompletne mustwo cyły tydźeń na městnje mobilne być, zo by treningowe městna a wulětnišća docpěło. Wob tydźeń dožiwichu tři holcy a 43 hólcow z 21 towarstwow jara wotměnjawu měšeńcu sporta, kultury, wólneho časa a zhladowanja do profijoweje kopańcy. Započało bě so wšo k překwapjenju wšitkich po puću na pobrjóh ze stadionowym wodźenjom pola wobdźělnika champions league 1. FC Union Berlin. Po rańšim sporće a wšědnych treningowych jednotkach zwosta wězo tež chwile, zo bychu w baltiskomórskimaj kupjelomaj Dierhagen a Wustrow na třoch popołdnjach k trěbnemu wochłódnjenju ke kupanju šli.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND