Policija (20.11.17)

póndźela, 20. nowembera 2017 spisane wot:

Dróhi hładke byli

Wóslink. Na wjacorych městnach su so sobotu rano na hładkich pućach wobchadne njezboža stali. Pola Wóslinka bě 53lětny wodźer Renaulta krótko po wosmich na statnej dróze S 95 kontrolu nad swojim wozydłom zhubił. Renault zajědźe na lěwy bok jězdnje a so wjacore razy zwróći. Muž so při tym ćežko zrani, tak zo dyrbjachu jeho z helikopterom do chorownje dowjezć. Awto so dospołnje skóncowa. Wobdźěłanja njezboža a rumowanja dla je na statnej dróze k poćežowanjam wobchada dóšło.

Policija (17.11.17)

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

Zražka na křižowanišću

Bolborcy. K njelubemu zetkanju dweju wosoboweju awtow je zawčerawšim popołdnju na křižowanišću w Bolborcach dóšło. 71lětna wodźerka Audija bě tam ze Smochčanskeho směra přijěła a po wšěm zdaću předjězbu 55lětneje šoferki Opela njewobkedźbowała. Zražka bě tak mócna, zo so Opel z jězdnje suny a do sćěny domskeho prasny. Na twarjenju nasta něhdźe 10 000 eurow škody. Wobě žonje so snadnje zraništej. Na jeju jězdźidłomaj nasta dohromady dalšich 10 000 eurow wěcneje škody. Wobškodźene twarjenje dyrbješe statikar přepruwować. Wo wuslědku jeho posudka dotal ničo znate njeje.

Policija (16.11.17)

štwórtk, 16. nowembera 2017 spisane wot:

Do pincy so zadobyli

Wojerecy. W nocy na wutoru zadobychu so njeznaći do pincy wjaceswójbneho domu na Wojerowskej Einsteinowej. Po tym­ zo běchu durje namócnje wočinili, pokradnychu 63lětnemu wobydlerjej kašćikaj piwa. Při dalšej pincy samsneho domu zwrěšćichu na durjach.

Policija (15.11.17)

srjeda, 15. nowembera 2017 spisane wot:

Dóstanje najwyše chłostanje

Lěskej. Při kontroli spěšnosće zawčerawšim popołdnju na zwjazkowej dróze B 156 w Lěskej lepichu Mercedes, kotryž ze 124 km/h přez wjes smaleše. Na jeho wodźerja čaka nětko najwyše móžne chłostanje za wobchadne delikty: tři měsacy zakaz jězdźenja, pokuta 680 eurow a dwaj dypkaj w Flensburgu.

Policija (14.11.17)

wutora, 14. nowembera 2017 spisane wot:

Nakładne awto so zwróćiło

Dobrošecy. Swoju jězbu z wulkim nakładnym awtom wčera na statnej dróze S 109 je sej jeho šofer zawěsće hinak předstajił. Krótko po 11 hodź. zajědźe wón přejara na kromu puća, suny so z jězdźidłom do přirowa a so zwróći. Nakładowane 22 tonow třěšnych cyhelow wusypny so na polo. Nimo toho so Lkw chětro wobškodźi a dźěl diesela z njeho wuběža. Nakładne awto a třěšne cyhele rumować je hač do wječornych hodźin trało.

Policija (13.11.17)

póndźela, 13. nowembera 2017 spisane wot:

Limonada a piwo fuk

Budyšin. Po wšěm zdaću lačni běchu paduši, kotřiž zadobychu so na Budyskej Einsteinowej do pincy bydlenskeho domu. Tam pokradnychu kašćik limonady a kašćik piwa. Škodu trochuje mějićelka na něhdźe 13 eurow.

Policija (10.11.17)

pjatk, 10. nowembera 2017 spisane wot:

Njeprošeny wopyt w kinje

Budyšin. Nad wjele ludźimi w Budyskim kinje so hewak wjesela, w nocy na minjenu srjedu pak nic. Njeznaći běchu so tam zadobyli a wšitke rumnosće přepytali. Trezor wšak namakali njejsu. Kelko wěcneje škody je při tym nastało, njeje hišće dokładnje znate.

Policija (09.11.17)

štwórtk, 09. nowembera 2017 spisane wot:

Pytaja wobškodźene awto

Kamjenc. Nic skućićela, ale škodowaneho pyta policija w Kamjencu. Na tamnišim parkowanišću při Lessingowym parku bě 67lětna žona ze swojim Seatom do cuzeho awta prasnyła. Rentnarka městno njezboža skrótka wopušći, ale so bórze na to nawróći, zo by škodu zrjadowała. Cuze awto pak bě mjeztym wotjěło, na čož 67lětna policiju informowaše. Ta pyta nětko na prawym boku wobškodźene wosobowe awto. Pokiwy přijimuje Kamjenski policajski rewěr pod telefonowym čisłom 03578/ 35 20.

Policija (08.11.17)

srjeda, 08. nowembera 2017 spisane wot:

Sam sebje zranił

Bjerwałd. Po swójbnym rozestajenju je 33lětny muž zawčerawšim popołdnju w Bjerwałdźe tež policiju zaběrał. Za­zwoni nuzowe čisło a prašeše so za lěkarjom. Jako wobsadka policajskeho awta tam přijědźe, pokaza wón zastojnikam sekeru kaž tež trašawku a so nadobo z no­žom sam zrani. Jeno z pomocu popjerjoweho sprayja móžachu jeho přewinyć. Při alkomatowym tesće naměrichu pola njeho 4,18 promilow alkohola w kreji. Lěkarsku­ pomoc pak muž wotpokaza.

Policija (07.11.17)

wutora, 07. nowembera 2017 spisane wot:

Šula wčera wupadnyła

Hamor. Nad přidatnym swobodnym dnjom wjeselić smědźachu so wčera holcy a hólcy Hamorskeje zakładneje šule. Přičina pak bě wšo druhe hač zwjeselaca. Pod třěchu bě z dotal njeznatych přičin woheń wudyrił, čehoždla so tam chětro kurješe. Alarmowachu tuž wohnjowu woboru, kotraž měješe wšitko spěšnje pod kontrolu. Přiwšěm su něhdźe 90 šulerjow hižo krótko po 7.30 hodź. zaso domoj pósłali. Zranił so na zbožo nichtó njeje. Fachowc wohnjoweje wobory je sej městnosć wčera bliže wobhladał a za tym slědźił, hač bě snano techniski njedostatk přičina wohenja.

nawěšk

nowostki LND