Po kanalach parka čołmikowali

wutora, 06. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na dworje Choćebuskeho Serbskeho domu dopominaše Jan Bart na to, zo běchu tule schwalili w Žylowje prěnju Witaj-pěstowarnju Delnjeje Łužicy wutworić.  Foto: Manfred Laduš Na dworje Choćebuskeho Serbskeho domu dopominaše Jan Bart na to, zo běchu tule schwalili w Žylowje prěnju Witaj-pěstowarnju Delnjeje Łužicy wutworić. Foto: Manfred Laduš

Domowinska skupina Pančicy-Kukow ze swojimi něhdźe 90 čłonami słuša k najaktiwnišim w župje „Michał Hórnik“ kaž tež w cyłym třěšnym zwjazku. Hibićiwe předsydstwo organizuje tež zajimawe a kubłansce hódne wulěty, kaž minjenu sobotu do Delnjeje Łužicy. 40 Domowinjanow poda so na ekskursiju do Choćebuza a do tamnišeho Wjercha Pückleroweho parka. Prěnja stacija bě Serbski dom, před 25 lětami w metropoli Delnjeje Łužicy wotewrjeny. W nim je sydło delnjołužiskeje župy Domowiny, kotraž wopřijima 40 skupin a 22 towarstwow z dohromady něhdźe 2 300 čłonami. Dale su tam zaměstnjene wotnožce Załožby za serbski lud a Serbskeho inistituta, kulturna informacija Lodka a biblioteka. Institutnik Marcin Szczepański witaše wulětnikarjow, kotřiž sej w sydarni tež wustajeńcu z historiskimi fotami wo serbskich tradicijach w Kokrjowje (Kackrow) a dalšich wsach bywšeho Choćebuskeho wo­krjesa wobhladachu.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND