Dekanatna młodźina do Sakskeje Šwicy sej wulećała

wutora, 13. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Z gumijowymi a z motorowymi čołmami su dekanatni młodostni na swojim wulěće  zawčerawšim po Łobju jěli.  Foto: Lucija Škodźina Z gumijowymi a z motorowymi čołmami su dekanatni młodostni na swojim wulěće zawčerawšim po Łobju jěli. Foto: Lucija Škodźina

Wjace hač 120 młodostnych je so zawčerawšim na wulěće serbskeje dekanatneje młodźiny do Sakskeje Šwicy wobdźěliło. Po tym zo běchu na njedźelnej Božej mši w serbskich wosadach šulerjow 9. lětnika do kruha wosadneje młodźiny přiwzali, zetkachu so wšitcy wobdźělnicy po wobjedźe w Chrósćicach. Busaj a transporteraj dowjezechu jich do Bad Schandauwa. Tam rozdźěli so syła do dweju skupin. Jedna padlowaše z gumijowymi čołmami za dźesaćoch do Wehlena. Tamni začuwachu spěšnosć tak mjenowaneho speed-čołma na połhodźinskej jězbje po Łobju­. Někotři z čołmikowarjow horceho słónčneho wjedra dla do Łobja skočichu­ a so wochłódnichu. Po dwěmaj hodźinomaj wšitke čołmiki cil we Wehlenje docpěchu.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND